Runderschietkooi

Ontworpen met oog voor welzijn van het slachtdier